مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • [بابل (مازندران)]
   بابل (مازندران)
   مدیر شعبه:

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 11 - 32229958
   تلفن 2 : 11 - 32208748
   نمابر: 11 - 32205270
   آدرس: خیابان آستانه، مرکز خدمات حوزه های علمیه شهرستان بابل