مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [اداره کل حراست]
   عنوان :اداره کل حراست
   پست الکترونیک :bazrasi@csis.ir
   تلفن :02531206290
   فکس :02531206242
   آدرس :

   جهت ارسال پیام از این قسمت استفاده نمایید.