مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • مدیر کل امور استان ها
   عنوان :مدیر کل امور استان ها
   مسئول :حامد نیکزادیان
   پست الکترونیک :
   تلفن :
   فکس :
   آدرس :

   جهت ارسال پیام از این قسمت استفاده نمایید.