مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • ساختار صندوق قرض الحسنه

    

    قائم مقام
   قائم مقام:

           

   شرح وظایف معاونت :

   اهم فعالیت های معاونت :

    
    معاونت جذب و تسهیلات

    معاون:

            آقای رنجبر ملکشاه

   شرح وظایف معاونت :

   اهم فعالیت های معاونت :

    

    
   معاونت مالی و پشتیبانی

    

    معاون:

             آقای سیدمحمد حسین میرقیصری

   شرح وظایف معاونت :

   اهم فعالیت های معاونت :

    

    
   معاونت طرح و برنامه

    

    معاون:

           حجت الاسلام و المسلمین توفیق نصاری

   شرح وظایف معاونت :

   اهم فعالیت های معاونت :