مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • معاونت مسکن
   عنوان :معاونت مسکن
   پست الکترونیک :maskan@csis.ir
   تلفن :025-31204700
   فکس :025-31204777
   آدرس :قم، بلوار عمار یاسر، بلوار تعاون، خیابان شهید عباس شفیعی اقدم، پلاک 12

   جهت ارسال پیام از این قسمت استفاده نمایید.