• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • .: قابل توجه پیمانکاران پایه یک، دو و سه رشته ابنیه :.

   فراخوان 1 (ارزیابی کیفی پیمانکاران - اجرای سفت کاری و نازک کاری پروژه 15 خرداد و اجرای کامل پروژه 192 واحدی ممتازین)

   کد: 7387
   ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
   فراخوان 1 (ارزیابی کیفی پیمانکاران - اجرای سفت کاری و نازک کاری پروژه 15 خرداد و اجرای کامل پروژه 192 واحدی ممتازین)

   مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) در نظر دارد، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست بلند برای دعوت به مناقصه محدود طبق شرایط زیر اقدام نماید:   شماره مناقصه موضوع مناقصه
   دارندگان گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سابقه مرتبط
   محل اجراء
   دانلود فرم ها
   94-025-م پ-1009

   عملیات سفت کاری، نازک کاری واجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع مسکونی با زیر بنای حدود

   60.000 متر مربع

   رشته ابنیه و ساختمان با

   حداقل پایه دو

   قم،
   بلوار 15 خرداد


   Word

   PDF

   94-025-م پ-1008

   احداث مجتمع مسکونی ، شامل شش بلوک بتنی که دارای زیرزمین ،پیلوت و شش طبقه با زیر بنای حدود

   31.300 مترمربع

   رشته ابنیه و ساختمان با

   حداقل پایه سه

   قم،
   شهرک پردیسان   Word

   PDF

   1- محل دریافت اسناد: قم، پردیسان، انتهای بلوار امام صادق (ع)، ابتدای جاده کهک، هزاره نهم، دبیرخانه مؤسسه و یا از طریق وب سایت www.csis.ir/maskan (همین اطلاعیه)
   2- مهلت خرید اسناد: یک روز بعد از درج آگهی
   3- شرکت کنندگان به ازای هریک از مناقصات مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) بابت خرید اسناد به حساب شماره 0110312793006 نزد بانک ملی شعبه مرکز خدمات بنام مؤسسه عمران مسکن نورگستر واریز نماید.
   4- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم های ارزیابی کیفی مناقصه گران بصورت دقیق و خوانا و ارسال مدارک و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر و یک نسخه اسکن شده کلیه مدارک بصورت فایل الکترونیکی با فرمت PDF بر روی CD الزامی می باشد.
   5- مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395.01.17 و مهلت تحویل اسناد تکمیل شده به مؤسسه از روز شنبه مورخ 1395.01.14 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395.01.21 خواهد بود.
   6- تحویل فیش واریزی و اسناد تکمیل شده از طریق:

   • تحویل به دبیرخانه مؤسسه به آدرس ذکر شده در بند 1
   • ارسال به ایمیل مؤسسه به نشانی maskan@csis.ir
   • صندوق پستی 1455 - 37195
    فایل پیوست
    
   PH2-ARC-ORUMIEH.rar18.2  مگابایت
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: