• [ اخبار ویژه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.02.31

   کد: 7792
   ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.02.31

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد به شرح ذیل می باشد:


   • در خصوص بلوک A1:

      o بتن ریزی سقف دوم به حجم 88 متر مکعب و اجرای شبکه دیوار ستون سوم

   • در خصوص بلوک A2:
      o بتن ریزی دیوار ستون سوم به حجم 44 متر مکعب و اجرای سقف سوم

   • در خصوص بلوک B1:
      o بتن ریزی سقف دوم به حجم 136 متر مکعب و اجرای شبکه دیوار ستون سوم

    

   • در خصوص بلوک B2 :
      o بتن ریزی سقف دوم به حجم 138 متر مکعب و بتن ریزی دیوار ستون سوم به حجم 66 متر مکعب

    

   • در خصوص بلوک C1 :
      o بتن ریزی دیوار ستون دوم به حجم 80 متر مکعب و اجرای سقف دوم

    

   • در خصوص بلوک C2 :
      o بتن ریزی سقف دوم به حجم 129 متر مکعب و بتن ریزی دیوارستون سوم به حجم 67 متر مکعب

    

   • در خصوص بلوک D1:
      o بتن ریزی دیوار ستون دوم به حجم 85 متر مکعب اجرای سقف دوم

    

   • در خصوص بلوک D2 :
      o بتن ریزی سقف اول به حجم 151 متر مکعب و بتن ریزی دیوار ستون دوم به حجم 78 متر مکعب

    

   • در خصوص بلوک E :
      o غیر فعال

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: