• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.04.31

   کد: 8256
   ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.04.31

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   • انجام مذاکرات کارشناسی مبنی بر دریافت تخفیفات قابل توجه و عقد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی و پرداخت حق الزحمه این سازمان برای تأیید نقشه ها.
   • اتمام عملیات آزمایش مکانیک خاک (ژئو تکنیک) برای 4 بلوک ساختمانی و ادامه عملیات برای 2 بلوک ساختمانی باقیمانده.
   • پیگیری تأیید نقشه ها از شهرداری.
   • شناسایی و ارزیابی پیمانکاران صاحب صلاحیت جهت اجرای پروژه.
   • تکمیل اسناد مناقصه و ارائه به پیمانکاران منتخب و ارسال دعوت نامه به آنان جهت اخذ پیشنهاد قیمت.
   ناشناس
   04/05/1395  12:57
   پاسخ 0 0
   لطفا انمیشن نقشه داخلی ساختمان را بگذارید