• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1395.07.30
   کد: 8948
   ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان تا پایان مهرماه 1395.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1395.07.30

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان به شرح ذیل می باشد:

   1- از تاریخ ۲۴ شهریور برای دریافت پروانه ساختمانی ۷۰ واحد مسکونی کوی طلاب به شهرداری دلگان مراجعه نموده و مدارک مورد نیاز را تهیه و به دفتر فنی شهرداری تحویل شد. شهرداری درخواست قسط دوم هزینه صدور پروانه ها را نمود که بعد از طی مراحل اداری به حساب شهرداری واریز شد.
   2- در تاریخ 1395.07.04 نمایندگان مکانیک خاک برای نمونه برداری از خاک جهت مشخص نمودن نوع و مقاومت خاک به دلگان آمده و از خاک زمین بسته بندی نموده و به زاهدان انتقال دادند.
   3- در تاریخ 1395.07.07 نقشه بردار بنیاد مسکن استان جهت برداشت و بررسی وضعیت زمین به دلگان مراجعه نموده و اقداماتی در این خصوص انجام داد.
   4- قرارداد زمین طلاب شهر گلمورتی در تاریخ 1395.07.18 بعد از گرفتن تائیدیه و امضای مدیر و معاونان اداره کل از مدیریت املاک اداره کل راه و شهرسازی تحویل و به دفتر مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون ارسال شد.
   5- شروع کار زمین طلاب از تاریخ  1395.07.24 با نقشه برداری مجدد و مشخص نمودن قطعات زمین و مشخص نمودن تمامی قطعات و معابر موجود در زمین ظرف مدت ۳ روز انجام شده و همچنین ساخت اتاقک نگهبانی و انباری برای نگهداری مصالح آغاز شد.
   6- دوشنبه 1395.07.26 پی کنی بعضی از قطعات که موقعیت مناسبی داشت شروع شد.
   7- سه شنبه 1395.07.27 ادامه پی کنی بعضی از قطعات، بوسیله دست انجام ولی با توجه به اینکه زمین دارای خاک ریزشی و ماسه بادی است در هنگام حفر چاله فنداسیون، خاک به داخل چاله ریزش می کند.
   8- چهارشنبه 1395.07.27 ساخت حوض ذخیره آب در این تاریخ به اتمام و ساخت اتاق نگهبانی و انباری برای نگهداری مصالح نیز به پایان رسید.
   9- در ضمن مهندس شهروز شیده و مهندس مزگی نژاد از بنیاد مسکن استان از تاریخ ۲۴ مهر بر انجام پروژه نظارت دارند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: