• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.08.15

   کد: 9070
   ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا نیمه آبان ماه 1395.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.08.15

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   بلوک A1:
   اتمام بتن مگر


   بلوک A2:
   اتمام بتن مگر


   بلوک D3:
   پیاده کردن نقشه فونداسیون


   بلوک A4:
   تکمیل بتن فنداسیون و آرماتوربندی دیوار و ستون طبقه زیرزمین


   بلوک A5:

   تکمیل آرماتوربندی فنداسیون


   بلوک D6:
   تکمیل بتن مگر

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: