• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.02.31

   کد: 10795
   ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا پایان اردیبهشت ماه 1396.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.02.31

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   بلوک B1:
   آرماتور بندی دیوار ستون سوم

   بلوک B2:
   سقف دوم آماده بتن ریزی

   بلوک B3:
   سقف زیرزمین آماده بتن ریزی

   بلوک B4:
   قالب بندی دیوار ستون چهارم

   بلوک B5:
   آرماتوربندی سقف چهارم

   بلوک B6:
   آرماتوربندی سقف دوم

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: