• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1396.02.31
   کد: 10796
   ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان تا پایان اردیبهشت ماه 1396.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1396.02.31

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان به شرح ذیل می باشد:

   • اسکلت واحدهای شماره یک تا ۱۴ بطورکامل نصب شد.
   • فنداسیون واحد های ۱۸ تا ۲۱ اجرا شد.
   • واحد های ۱۵ تا ۱۷ بتن مگر ریخته شده، کار آرماتور گذاری نیز انجام و منتظر اجرای فنداسیون می باشد.
   • بتن سقف واحد های ۲۲ تا ۲۶، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ اجرا و واحد های ۲۷ و ۴۸ کار اجرای سقف آنها انجام شده و منتظر اجرای بتن ریزی می باشد.
   • واحدهای شماره یک تا ۱۴ کرسی چینی شده اند و تعداد ۶ واحد کف آنها خاکریزی شده است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: