• [ مناقصات ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • فراخوان عمومی 08/96

   فراخوان 8 (ارزیابی کیفی پیمانکاران -اجرای کامل پروژه مسکونی 72 واحدی بندرعباس)

   کد: 11028
   ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
   تعداد بازدید: 487
   فراخوان 8 (ارزیابی کیفی پیمانکاران -اجرای کامل پروژه مسکونی 72 واحدی بندرعباس)

   مرکز خدمات حوزه های علمیه در نظر دارد، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست بلند برای دعوت به مناقصه یک مرحله‌ای به شرح ذیل اقدام نماید :

   شماره مناقصه

   موضوع مناقصه

   دارندگان گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

   محل اجرا

   نام طرح

   1015-ف پ -081-96

   احداث مجتمع مسکونی 72 واحدی طلاب بندرعباس، شامل 6 بلوک از نوع اسکلت بتنی به زیربنای حدود 11000 مترمربع.

   رشته ساختمان و ابنیه با حداقل پایه چهار

   بندرعباس بخش یک، شهرک پیامبر اعظم (ص)

   قطعات 1871الی 1876 فرعی از 5061 اصلی

   پروژه مسکونی 72 واحدی بندرعباس

   1. محل دریافت اسناد: از طریق پیوست ذیل همین خبر.

   2. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 07/04/1396 الی 25/04/1396

   3. آخرین مهلت ارسال اسناد تا پایان وقت اداری مورخه 05/05/1396

   4. مناقصه گران باید اطلاعات خواسته شده در فرم های ارزیابی کیفی را بصورت دقیق و خوانا تکمیل و پس از امضای صاحبان مجاز و ممهور نمودن آن ها به مهر شرکت یک نسخه اسکن از کلیه مدارک با فرمت PDF بر روی لوح فشرده تهیه نموده و اسناد ارزیابی را به همراه CD به نشانی قم ، بلوار عمار یاسر، بلوار تعاون، خیابان شهید عباس شفیعی اقدم ، پلاک 12 کد پستی 3719158424 ) و یا صندوق پستی (37195 1455 ارسال نمایند.

   5. ضمنا ارسال رزومه و اسناد مدارک هیچگونه تعهدی برای مناقصه گزار در زمینه دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزار پس از بررسی مستندات دریافتی، از متقاضیانی که امتیاز کافی را کسب کرده اند دعوت به حضور در مناقصه می نماید .هزینه چاپ دو نوبت آگهی نیز بر عهده ی برنده مناقصه می باشد.

    فایل پیوست
    
   1.doc816  کیلوبایت
   2.doc823  کیلوبایت
   3.doc819  کیلوبایت
   4.doc835.5  کیلوبایت
   5.doc816.5  کیلوبایت
   6.doc828.5  کیلوبایت
   7.doc831.5  کیلوبایت
   8.doc841.5  کیلوبایت
   9.doc833.5  کیلوبایت
   10.doc843.5  کیلوبایت
   11.doc831.5  کیلوبایت
   12.doc832.5  کیلوبایت
   13.doc839  کیلوبایت
   14.doc818.5  کیلوبایت
   15.doc837  کیلوبایت
   16.doc844  کیلوبایت
   17.doc832.5  کیلوبایت
   18.doc829.5  کیلوبایت
   19.doc816.5  کیلوبایت
   20.doc830.5  کیلوبایت
   21.doc826.5  کیلوبایت
   22.doc820  کیلوبایت
   23.doc821  کیلوبایت
   24.doc822.5  کیلوبایت
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: