• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1396.03.31

   کد: 11040
   ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
   تعداد بازدید: 155
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان تا پایان خرداد ماه 1396.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی طلاب دلگان تا تاریخ 1396.03.31

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 70 واحدی دلگان به شرح ذیل می باشد:

   1. بتن سقف واحد ۵۳ و۵۴ و واحد شماره یک و شماره دو اجرا شد. که با افزودن این چهار واحد به تعداد قبلی سقف های بتن شده، جمعا ۱۸ واحد بتن سقف اجرا شد.
   2. اسکلت واحدهای ۱۵ تا ۲۱ به صورت کامل نصب شده و به ۳۰ واحد قبلی اضافه شد.
   3. تعداد ۵ واحد جدید کرسی چینی انجام شد.
   4. تعداد ۱۰ واحد کف تا کرسی با خاک مخلوط پر شد.
   5. تعداد ۷ واحد گچ ریزی و خط کشی و همچین کار پی کنی و خاکبرداری آن ها نیز شروع شده و در حال انجام است.
   6. کار دیوار چینی واحد شماره ۴۴ نیز انجام و دومین واحد نیز کار دیوارچینی آن آغاز شد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: