• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.05.31

   کد: 11398
   ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل است:

   بلوک B1:
   آرماتوربندی دیوار ستون چهارم و شروع کرسی چینی زیرزمین

   بلوک B2:
   85درصد آرماتوربندی سقف سوم و شروع کرسی چینی زیرزمین

   بلوک B3:
   50 درصد آرماتوربندی سقف طبقه دوم و شروع کرسی چینی زیرزمین

   بلوک B4:
   20 درصد اجرای آرماتوربندی دیوار ستون طبقه پنجم و کرسی چینی زیرزمین

   بلوک B5:
   قالب بندی دیوار ستون طبقه ششم و کرسی چینی زیرزمین

   بلوکB6:
   50 درصدبتن ریزی دیوار ستون طبقه چهارم انجام شده و 50 در صد تکمیل آرماتوربندی دیوار ستون طبقه چهارم و کرسی چینی زیرزمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: