• [ مناقصات ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آگهی مزایده فروش ملک

   کد: 11431
   ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
   تعداد بازدید: 1239
   آگهی مزایده فروش ملک

   موسسه ای در نظر دارد یک مجتمع آپارتمانی خود را به شرح جدول و شرایط ذیل , طبق آیین نامه معاملات خود ، از طریق مزایده به فروش برساند :
   1ـ سپرده شرکت در مزایده معادل %5 قیمت پایه معادل 1,600,000,000 ریال
   2ـ رعایت مواد شرایط شرکت در مزایده به شماره 15935/96 مورخه 1396.06.01 (شرایط شرکت در مزایده در هنگام بازدید از ملک ارائه می گردد.)
   3ـ ملک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
   4ـ هزینه آگهی مزایده و هزینه کارشناسی ملک بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
   5ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و بازدید از محل ، به آدرس تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید روانمهر ، پلاک 48 در ساعات اداری مراجعه گردد. تلفن تماس : 61085321 و 09124228965
   6ـ آخرین مهلت شرکت در مزایده و ارسال اسناد تا تاریخ 1396.06.23 می باشد.

   آدرس ملک پلاک ثبتی مساحت عرصه قیمت پایه ـ ریال
   خیابان انقلاب ، خیابان فخر رازی ، خیابان شهید روانمهر ، پلاک 48 158فرعی از 3758 اصلی 265مترمربع 32,000,000,000

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: