• [ پروژه 15 خرداد قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 15 خرداد (اساتید) تا پایان بهمن 1396

   کد: 12984
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
   آخرین وضعیت پروژه 15 خرداد (اساتید) تا پایان بهمن 1396

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 15 خرداد (اساتید) قم به شرح ذیل است:

   بلوکA1:
   1-حفر چاه
   2-عملیات لوله برق کف
   3-زیرسازی سقف کاذب
   4-آستر گچ سرویس پله
   5-گچ رویه دیوار و سقف واحدها
   6-اجرای نما
   7-نصب فریم و پنجره های upvc. وشیشه دوجداره
   8-فریم کمد دیواری
   9-سیم کشی واحدها
   10-اجرای لوله آتش نشانی

   بلوک A2:
   1-حفر چاه
   2-اجرای لوله برق کف
   3-اجرای لوله فاضلاب
   4-اجرای سرامیک کف
   5-سقف کاذب
   6-اجرای نما
   7-اجرای
   8-سنگ بدنه پیلوت و زیرزمین
   9- فریم پنجره و نصب پنجرهupvc
   10-سیم کشی واحدها
   11-لوله آتش نشانی

   بلوکB1:
   1-اجرای سقف کاذب
   2-اجرای گچ استر سرویس پله
   3-گچ آستر سقف
   4-اجرای نما
   5-نصب فریم پنجره
   6-سنگ بدنه پله
   7-سنگ بدنه پله
   8-نصب فریم و پنجرهupvc
   9-سنگ کف و بدنه تراس

   بلوک B2:
   1-نصب کانال کولر
   2-کاشی بدنه
   3-سقف کاذب
   4-گچ آستر سقف
   5-اجرای نما
   6-اجرای سنگ بدنه پله
   7-فریم و نصب پنجرهupvc
   8-سنگ بدنه تراسه

   بلوکC1:
   1-ایزوگام سرویسها
   2-کاشی بدنه
   3-سرامیک کف
   4-سقف کاذب
   5-اجرای نما
   6-لوله سیمانی
   7-نصب کنتور فرعی آب

   بلوکC2:
   1-لوله برق دیوارها
   2-لوله برق کفها
   3-ماهیچه روی لوله ها
   4-ایزوگام سرویسها
   5-اجرای نما
   6-فریم پنجرهایupvc
   7-نصب پنجره upvc8
   8-نصب کنتور فرعی آب


   بلوکD1:
   1-لوله برق کف
   2-اجرای لوله پنج لایه
   3-ماهیچه روی لوله ها
   4-اجرای نما
   5-فریم و نصب پنجره upvc

   بلوک D2:
   1-لوله برق کف
   2-ایزوگام سرویسها
   3-کاشی بدنه
   4-سرامیک کف
   5-اجرای نما
   6-نصب کنتور فرعی آب
   7-سنگ بدنه و کف تراسها
   8-سنگ بدنه پله
   9 –نصب فریم و پنجرهupvc

   بلوک E:
   سقف سوم آماده بتن ریزی و تخلیه مصالح جهت شروع کرسی چینی زیرزمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: