• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان بهمن 1396

   کد: 12985
   ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان بهمن 1396

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم به شرح ذیل است:
   بلوک B1:

   سقف پنجم بتن ریزی شده و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها تکمیل شده و اجرای بخشی از دیوار انباریهای همکف

   بلوک B2:
   سقف پنجم بتن ریزی شده. وتکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و دیوارچینی بخشی از انباریهای همکف

   بلوک B3:
   سقف چهارم بتن ریزی شده و اتمام اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و شروع ساخت فریم پنجره ها

   بلوک B4:
   قالب بندی دیوار ستونهای هشتم تکمیل شده و 50 درصد نبشی کشی دیوارها و اتمام کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B5
   سقف خرپشته بتن ریزی شده و 60 درصد نبشی کشی ها وکرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی طبقه اول ودوم وسوم و چهارم
   شروع عملیات آستر گچ بدنه ها

   بلوکB6:
   سقف ششم بتن ریزی شده وآرماتوربندی دیوار ستون هفتم تکمیل شده ونبشی کشی ها50 در صد انجام شده و تکمیل کرسی چینی زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی طبقه همکف و اول و دوم و سوم

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: