• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول تا تاریخ 1397.01.15

   کد: 13331
   ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول به شرح ذیل است:

   بلوک 1: آرماتوربندی تیرها و قالب بندی کف تیرها و تیرجه گذاری سقف طبقه اول انجام شده و آماده بتن ریزی است.
   بلوک 4 سقف طبقه اول تکمیل شده و ستون گذاری طبقه دوم حدود 40 درصد پیشرفت داشته است.
   بلوک 6 : آرماتوربندی تیرها و قالب بندی کف تیرها و تیرجه گذاری انجام شده و آماده بتن ریزی است.
   بلوک 7: آرماتوربندی تیرها و قالب بندی کف تیرها و تیرجه گذاری سقف طبقه اول انجام شده و آماده بتن ریزی است.
   بلوک 5 سقف طبقه اول تکمیل شده و ستون گذاری طبقه دوم حدود 40 درصد پیشرفت داشته است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: