• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان فروردین 97

   کد: 13433
   ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم به شرح ذیل است:

   بلوک B1:
   آرماتوربندی دیوار ستون طبقه هفتم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آن‌ها تکمیل‌شده و اجرای بخشی از دیوار انباری‌های همکف و نبشی کشی و دیوارچینی طبقه اول و دوم

   بلوک B2:
   تکمیل آرماتوربندی تیرهای سقف ششم. و تکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آن‌ها و نبشی کشی و دیوارچینی بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B3:
   تکمیل آرماتوربندی تیرهای سقف پنجم و اتمام اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آن‌ها و تکمیل نبشی کشی دوطبقه و اجرای دیوارچینی طبقه اول
   ساخت فریم پنجره‌ها و چهارچوب کف پهن‌ها

   بلوک B4:
   بتن‌ریزی دیوار ستون‌های هشتم تکمیل‌شده و 60 درصد نبشی کشی دیوارها و اتمام کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم و پنجم
   شروع اجرای گچ کاری آستر

   بلوک B5
   اسکلت تکمیل‌شده و 95 درصد نبشی کشی‌ها و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی و داخلی طبقه اول و دوم وصوم و چهارم و پنجم و ششم
   شروع عملیات آستر گچ بدنه‌ها و شروع شیارزنی لوله برق و اجرای لوله برق و شروع لوله‌گذاری آب سرد و گرم

   بلوکB6:
   تکمیل بتن دیوار ستون هشتم و نبشی کشی‌ها50 در صد انجام‌شده و تکمیل کرسی چینی و دیوارهای زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی و داخلی طبقه همکف و اول و دوم و سوم و اجرای آستر گچ طبقه اول
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: