• [ اخبار ویژه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا تاریخ 15 خرداد 97

   کد: 13890
   ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم به شرح ذیل است:

   بلوک B1: بتن ریزی سقف طبقه هفتم و قالب بندی دیوار ستون هشتم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها تکمیل شده و اجرای بخشی از دیوار انباریهای همکف ونبشی کشی و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B2: ارماتوربندی تیرهای سقف هفتم،تکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها ونبشی کشی ودیوارچینی بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B3 : آماده سازی قالب بندی دیوار ستون ششم و اتمام اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و تکمیل نبشی کشی دو طبقه و اجرای دیوار چینی طبقه اول، ساخت فریم پنجره ها و چهارچوب کف پهن ها

   بلوک B4 : شروع آرماتوربندی تیرهای سقف هشتم و 70 درصد نبشی کشی دیوارها و اتمام کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم و پنجم، 20درصد اجرای گری آستر

   بلوک B5: اسکلت تکمیل شده کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی و داخلی طبقه اول ودوم وسوم و چهارم و پنجم و ششم ، شروع عملیات آستر گچ بدنه ها و شروع شیارزنی لوله برق و اجرای لوله برق و اجرای لوله گذاری آب سرد وگرم و لوله فاضلاب ولوله گاز دو واحد، اجرای داربست و شروع سنگ ازاره نما

   بلوکB6 : آرماتوربندی سقف هشتم و تکمیل تیرچه گذاری سقف انجام شده ونبشی کشی ها60 در صد انجام شده و تکمیل کرسی چینی و دیوارهای زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی و داخلی طبقه همکف و اول و دوم و سوم و اجرای آستر گچ طبقه اول و دوم، اجرای دو واحد لوله کشی فاضلاب و آب و لوله رادیاتور و لوله گاز

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: