• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا نیمه آذرماه 97

   کد: 15626
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا نیمه آذرماه 97
   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه،مهمترین فعالیت های انجام شده طی دوره در بلوک های پروژه ممتازین به شرح ذیل می باشد.

   اجرای دیواچینی طبقه ششم، اجرای لوله کشی آب سرد و گرم، اجرای لوله کشی ۵ لایه، ادامه اجرای نما و بتن ریزی پله طبقه سوم در بلوک B1
   ادامه اجرای لوله کشی فاضلاب، اجرای آرماتوربندی پله طبقه پنجم، اجرای لوله کشی آب سرد و گرم، اجرای لوله کشی ۵ لایه،اجرای لوله کشی برق و ادامه اجرای نما در بلوک B2
   آرماتوربندی سقف طبقه پنجم، بتن ریزی سقف طبقه پنجم در بلوک B3
   ادامه دیوارچینی داخلی طبقه ششم و اجرای لوله کشی فاضلاب، لوله گذاری کف برق در بلوک B4
   ادامه اجرای لوله کشی آب سرد و گرم وشوفاژ، اجرای لوله کشی برق و بند کشی نما در بلوک B5
   ادامه اجرای دیوارچینی در طبقه پنجم و ششم، دیوارچینی پیرامونی جان پناه، اجرای لوله کشی فاضلاب، اجرای گچ کاری طبقه پنجم، اجرای لوله کشی برق طبقه دوم و ادامه اجرای نما در بلوک B6


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: