• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان فروردین 98

   کد: 17166
   ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان فروردین 98

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت در پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل است. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان فروردین ماه برابر با 51.48 درصد است. این درصد بدون احتساب مصالح خریداری شده است.

   در بلوک ۱: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، اجرای لوله‌های آب و فاضلاب حدود ۹۵ درصد (تأسیسات مکانیکی حدود ۸۰ درصد) و تأسیسات برقی حدود 65 درصد انجام شده است. کف سازی طبقات حدود ۹۰ درصد انجام شده و پلاستر زیر ایزوگام‌ها اجرا شده است. اجرای نما حدود ۷۵ درصد تکمیل شده است.
   در بلوک ۴: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، سوراخ‌کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تاسیسات برقی حدود ۵ درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود ۷۵ درصد انجام شده است.
   در بلوک ۵: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، سوراخ‌کاری و شیارزنی و بخشی از لوله‌ها اجرا شده است (تأسیسات برقی حدود 25 درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود ۷۵ درصد انجام شده است و اجرای نما حدود ۴۰ درصد تکمیل شده است.
   در بلوک 6: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، سوراخ‌کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تأسیسات برقی حدود 5 درصد) ولوله‌های فاضلاب (تأسیسات مکانیکی) حدود 70 درصد انجام شده است و اجرای نما حدود 18 درصد تکمیل شده است.
   در بلوک 7: اسکلت و سفت‌کاری تکمیل شده، دیوارچینی بام و دوره چینی جانپناه بام حدود ۷۰ درصد، سوراخ کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تأسیسات برقی حدود 5 درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود 20 درصد انجام شده است و سنگ ازاره نما در ضلع شرقی اجرا شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: