• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان مهر 98

   کد: 19043
   ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان مهر 98

   مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده طی دوره در بلوک‌های پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل است. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 65.30 درصد است.
   • اجرای گچ آستر طبقات اول تا سوم در بلوک ۱
   • اجرای پلاستر زیر ایزوگام‌های طبقات اول تا چهارم، کاشی‌کاری طبقات اول تا سوم در حدود 95 درصد و چهارم در حدود 30 درصد، آغاز اجرای گچ آستر در طبقات اول تا سوم در بلوک ۶
   • ادامه اجرای نما تا حدود 65 درصد، ادامه اجرای تأسیسات برقی در حدود 42 درصد، شاسی کشی آسانسورها در حدود 90 درصد در بلوک ۷

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: