مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • راهکارهای ساده برای مدیریت مصرف برق
   کد: 24715
   ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
   راهکارهای ساده برای مدیریت مصرف برق

   توصیه هایی پیرامون شرایط صحیح استفاده از برق:

   ابتدا بهره وری روشنایی و توصیه هایی در زمینه روشنایی فنی ، اقتصادی و بهداشتی :

   ۱- استفاده هر چه بیشتر از نور خورشید ( روشنایی طبیعی روز )

   ۲- در صورت امکان استفاده از پرده های نازک وتور و عدم جلوگیری از نور روز

   ۳- پاکیزه نگه داشتن شیشه های پنجره ها برای عبور نور طبیعی

   ۴- چیدن وسایل در اتاق به گونه أی که بازدارنده نور روز نباشند

   ۵- با استفاده از پنجره های بلند و شیشه أی ، در دیوارهای اتاقهای اداری و مانند آن می توان فضاهای میانی ساختمان را از روشنایی کافی برخوردار کرد .

   ۶- کاربرد صحیح لامپهای فلورسنت

   ۷- استفاده کمتر و سنجیده تر از لامپهای رشته أی ( به سبب تولید گرمای زیاد(

   ۸- در فصل تابستان ، بهتر است تا حد امکان لامپهای رشته أی را خاموش نگهداریم زیرا روشن کردن یک لامپ رشته أی به مترله روشن کردن یک بخاری برقی کوچک است .

   ۹- استفاده از روشهای پرتوافشانی فنی ، اقتصادی و بهداشتی

   ۱۰- توجه به استانداردهای روشنایی

   ۱۱- چنانچه محل کار یا موضع کار نور بیشتری نیاز داشته باشید ، مقدار نورعمومی ( روشنایی سقف اتـــاق ) را می باید کمتر در نظر گرفت و از نور موضعی استفاده کرد .

   ۱۲- نور موضعی بدون نور عمومی بهداشتی نیست و برای سلامتی چشم مضر است ، زیرا در چنین حالتی چشم به سبب اجبار در انطباق خود با روشنایی زیاد موضع کار و تاریکی اطراف خسته می شود لذا استفاده از هر دو ضروری است .

   ۱۳- تمیز کردن مرتب لامپها و پاکیزگی حبابها و پرتوافشان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ، براثر غبارگرفتگی لامپها حبابها و پرتوافشانها ، روشنایی موثر از ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش می یابد . از این رو غبارزدایی لامپها در کارخانه ها و مراکز تجاری اهمیت بیشتری دارد .

   ۱۴- استفاده از رنگ آمیزی روشن برای دیوارها ، سقف و چارچوب در و پنجره

   ۱۵- کاربرد فراوان لامپهای فلورسنت و کم مصرف در مراکز تجاری

   ۱۶- استفاده از کلیدهای زمان دار در راهروها و محلهای عبور و خاموش نمودن چراغ فضای بلااستفاده

   ۱۷- استفاده از لامپهای با توان الکتریکی مناسب در فضاهای بسیار کوچک نظیر راه پلکان ، دستشویی و حمام و مانند اینها

   ۱۸- تعویض حبابهای شکسته و فرسوده لامپهای فلورسنت درساختمانهای اداری ، تجاری و مانند آن

    فایل پیوست
    
   1-
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: