• [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • طرح جامع مسکن طلاب

   طرح جامع مسکن طلاب

   مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که با هدف تامین بخشی از خدمات رفاهی مورد نیاز طلاب و روحانیون حوزه های علمیه و خانواده ایشان و همچنین ایجاد آرامش فکری و تقویت توان تحصیلی آنان تشکیل گردیده است با عنایت به اهمیت مقوله مسکن در ایجاد آرامش خاطر به منظور انجام وظایف طلبگی در این عرصه ورود کرده و فعالیت‌هائی را ناظر به تأمین مسکن طلاب و روحانیون محترم انجام داده است.

   با گذشت یک دهه از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه تأمین مسکن طلاب، ضرورت ارزیابی و بازنگری سیاست های این بخش اجتناب ناپذیر بوده، لذا فرآیند ارزیابی فعالیت‌های گذشته و تدوین این طرح با تشکیل کارگروه طرح جامع مسکن شروع شد و حدود 1000 نفر ـ ساعت جلسات کارشناسی در شورای سیاست‌گذاری مسکن و همچنین حدود 1000 نفر ـ ساعت برگزاری جلسات کارشناسی، تحقیق، پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج در کمیته مطالعاتی مسکن، طرح جامع مسکن طلاب تدوین شد.

   کلیه طلاب و روحانیون محترم می توانند با مطالعه فایل های ذیل (PDF) از مفاد این طرح مطلع شوند.

    فایل پیوست
    
   فهرست1.1  مگابایت
   مقدمه606.48  کیلوبایت
   فصل اول621.03  کیلوبایت
   فصل دوم796.91  کیلوبایت
   فصل سوم838.64  کیلوبایت