• [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • طرح جامع مسکن طلاب

   طرح جامع مسکن طلاب

   مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که با هدف تامین بخشی از خدمات رفاهی مورد نیاز طلاب و روحانیون حوزه های علمیه و خانواده ایشان و همچنین ایجاد آرامش فکری و تقویت توان تحصیلی آنان تشکیل گردیده است با عنایت به اهمیت مقوله مسکن در ایجاد آرامش خاطر به منظور انجام وظایف طلبگی در این عرصه ورود کرده و فعالیت‌هائی را ناظر به تأمین مسکن طلاب و روحانیون محترم انجام داده است.

   با گذشت یک دهه از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه تأمین مسکن طلاب، ضرورت ارزیابی و بازنگری سیاست های این بخش اجتناب ناپذیر بوده، لذا فرآیند ارزیابی فعالیت‌های گذشته و تدوین این طرح با تشکیل کارگروه طرح جامع مسکن شروع شد و حدود 1000 نفر ـ ساعت جلسات کارشناسی در شورای سیاست‌گذاری مسکن و همچنین حدود 1000 نفر ـ ساعت برگزاری جلسات کارشناسی، تحقیق، پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج در کمیته مطالعاتی مسکن، طرح جامع مسکن طلاب تدوین شد.

   کلیه طلاب و روحانیون محترم می توانند با مطالعه فایل های ذیل (PDF) از مفاد این طرح مطلع شوند.

    فایل پیوست
    
   1-
   فهرست1.1  مگابایت
   2-
   مقدمه606.48  کیلوبایت
   3-
   فصل اول621.03  کیلوبایت
   4-
   فصل دوم796.91  کیلوبایت
   5-
   فصل سوم838.64  کیلوبایت