مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • دفتر نظارت و بازرسی

   مأموریت اداره کل دفتر نظارت و بازرسی، شناسایی و اقدام جهت رفع ضعف یا تخلف در وظایف قانونی سازمان و حُسن جریان امور توسط کارکنان و همچنین واسطه‌ای مورد اعتماد و امین برای پیگیری و حصول نتیجه در خصوص مطالبات طلاب و فضلای محترم است.
   برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی در مرکز خدمات، برخی به صورت مدون و سالیانه تعریف شده است مانند سرکشی و بازدید میدانی مراکز استانی و گزارش عملکرد برنامه‌ای آنها، و برخی هم به صورت فوق‌العاده بوده که حسب دستور مدیران ارشد مرکز صورت می‌گیرد، دسته سوم به‌صورت موردی و حسب گزارشات واصله و با شکایات مطروحه انجام می‌شود.
   واحدهای سازمانی زیر مجموعه:
   1- اداره تحقیقات و رسیدگی به شکایات
   2- اداره بررسی‌های سیستمی
   3- بازرسان: 209-
   31206239-025
   اداره کل دفتر نظارت و بازرسی از لحاظ ساختار اداری مستقل از حراست و مستقیماً زیر نظر ریاست مرکز فعالیت دارد.
   راه‌های ارتباط با دفتر نظارت و بازرسی:
   1- سایت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به نشانی: www.csis.ir
   2- فکس دفتر:
   3- تلفن دفتر:
   4- تلفن اداره تحقیقات و رسیدگی به شکایات: