• [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • موسسه مسکن

   موسسه مسکن

   مرکز خدمات حوزه های علمیه در راستای وظایف محوله طبق اساسنامه خود از سال 1380 نسبت به فعال کردن بخش مسکن اقدام نمود. تاکنون بیش از هشت هزار واحد احداث و واگذار شده است و بیش از دو هزار واحد نیز در دست اجرا دارد.
   همچنین در بیش از سیزده استان بیش از هفده پروژه احداث شده و پروژه های یزد، اراک، مشهد تحویل شده و در سایر شعب در سال جاری تحویل خواهد شد.


   ماموریت ها و چشم انداز
   - باعنایت به قانون اساسی کشور، در بخش مسکن امید است با بکارگیری تمام ظرفیت ها و بر اساس برنامه و چشم انداز مرکز در جهت کمک به تامین مسکن طلاب در راستای اهداف عالیه حوزه اهتمام ورزید.

   اهداف
   - در بخش مسکن کمک به تامین مسکن طلاب و روحانیون

   آشنایی با مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه
   - مرکز خدمات حوزه های علمیه در جهت تامین مسکن طلاب در استان ها و با هدف استقرار طلاب محترم در شهرستان ها و در راستای سیاست هجرت طلاب و بهره مندی بیشتر اقشار جامعه از ایشان از سال 1385 با تشکیل معاونت مسکن مبادرت به فعال نمودن بخش تامین مسکن در سراسر کشور نموده است.
   - مرکز خدمات حوزه های علمیه در جهت ساخت و ساز واحدها فقط تکیه بر مبلغ پرداختی متقاضیان و اخذ تسهیلات بانکی دارد و بدون هیچ گونه مساعدت و بودجه مستقلی برای این منظور توانسته است یکی از مهم ترین نیازهای طلاب و دغدغه های مربوط به مسکن را مرتفع نماید. اگر چه تا رسیدن به حد مطلوب فاصله بسیار است و ممکن است این کار بزرگ ایراداتی هم داشته باشد.
   - این معاونت تاکنون موفق به فعال کردن بیست و پنج پروژه در بیش از 14 استان شده است. معاونت مسکن با بکارگیری نیروهای توانمند و متخصص با توجه به مشکلات ناشی از بعد مسافت و پراکندگی پروژه ها نسبت به انجام این مهم نائل آمده و وجود اقلیم های مختلف و مشکلات اداری متعدد توان و انرژی مضاعفی را برای پیگیری موضوع نیاز داشته است، لذا در این مسیر تاکنون با سپری کردن مشکلات در جهت اهداف خود گام برداشته است.