مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • معرفی مرکز خدمات حوزه علمیه

   معرفی مرکز خدمات حوزه علمیه

    

    مرکز خدمات حوزه های علمیه به امر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 1370/07/10 تاسیس گردید .ستاداین مرکز در قم بوده ، و در همه استان ها نیز شعبه دارد. این تشکیلات با هدایت و حمایت دفتر مقام معظم رهبری فعالیت می کند. در راس این نهاد هفت نفر به عنوان هیئت مدیره که یک نفر به عنوان رئیس مرکز قرار دارد. اعضای هیئت مدیره از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شوند و ایشان رئیس مرکز را انتخاب و به دفتر معظم له معرفی می کنند و دفتر نیز حکم وی را صادر می کند . احکام هر کدام از اعضای هیئت مدیره ، هر چهار سال یک بار از سوی مقام معظم رهبری صادر می گردد. مرکز خدمات حوزه های علمیه در خدمت عموم طلاب و روحانیون و خانواده آنان ، اعم از ایرانی و غیر ایرانی ، برادران و خواهران ، و دانش پژوهان شیعه و سنی است.