• [ اخبار و اطلاعیه های خدمات مسکن ]
  • [ معرفی موسسه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم
  • [ سایر امور ]
  • [ سمنان ]
   .: قابل توجه طلاب و روحانیون محترم شهر سمنان :.
   اطلاعیه شماره 82 مسکن (ثبت نام در پروژه 16 واحدی حافظ سمنان (بافت فرسوده))
   02 دی 1395  ساعت ۱۰:۵۷:۱۵  - کد خبر:9427
   ..: قابل توجه طلاب و روحانیون محترم استان سمنان :..
   اطلاعیه شماره 39 مسکن (ثبت نام پروژه مسکن مهر استان سمنان)
   07 دی 1394  ساعت ۱۴:۰۴:۴۱  - کد خبر:6617
   اطلاعیه شماره 32 مسکن(پیش ثبت نام مسکن استان سمنان)
   10 آبان 1394  ساعت ۱۸:۰۳:۴۲  - کد خبر:6138