• [ اخبار و اطلاعیه های خدمات مسکن ]
  • [ معرفی موسسه مسکن ]
  • [ سایر امور ]
  • [ پروژه سیروس تهران ]
   مورخ 1394.06.17 صورت گرفت
   بازدید از پروژه مسکن سیروس
   17 شهریور 1394  ساعت ۱۳:۴۶:۲۸  - کد خبر:5685
   تهران _ نمایندگان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در تاریخ 1394.06.17 از پروژه مسکن سیروس بازدید کردند.
   با حضور مسئولین مرکز خدمات حوزه های علمیه رخ داد
   بازدید از پروژه مسکونی سیروس تهران
   21 خرداد 1394  ساعت ۱۱:۴۷:۵۶  - کد خبر:5116
   قابل توجه طلاب و روحانیون محترم استان تهران
   اطلاعیه شماره 20 مسکن (پایان وقت ثبت نام در پروژه مسکونی سیروس تهران)
   11 بهمن 1393  ساعت ۱۶:۵۷:۵۸  - کد خبر:4067
   قابل توجه طلاب و روحانیون محترم استان تهران
   اطلاعیه شماره 19 مسکن (پیش ثبت نام پروژه مسکونی سیروس تهران)
   04 بهمن 1393  ساعت ۱۵:۳۵:۱۱  - کد خبر:4026