مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
    • [ مسابقات ]
      زمان برگزاری نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت
      23 فروردین 1400  ساعت ۱۱:۴۶:۳۱  - کد خبر:24995