مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ اعمال ماه ]
   وقایع و اعمال ماه ربیع الثانی
   28 آبان 1399  ساعت ۱۰:۳۹:۰۲  - کد خبر:23346
   برکات و اعمال ماه ربیع الاول
   03 آبان 1399  ساعت ۱۴:۱۳:۲۶  - کد خبر:23047
   ماه "ربیع الاول" همانگونه که از اسم آن پیداست بهار ماه ها می باشد؛ به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در آن هویداست . در این ماه ذخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود آمده است . ...
   اعمال ماه صفر برای دفع بالایای این ماه
   29 شهریور 1399  ساعت ۱۱:۱۳:۱۳  - کد خبر:22628