مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی
   18 مهر 1400  ساعت ۱۳:۱۵:۴۹  - کد خبر:26436
   صرف آسان
   21 شهریور 1400  ساعت ۱۰:۰۷:۰۴  - کد خبر:26227
   اسلام و حقوق دیپلماتیک
   14 تیر 1400  ساعت ۱۱:۰۲:۰۷  - کد خبر:25687
   داستان حضرت یوسف و آثار تربیتی آن
   14 تیر 1400  ساعت ۱۲:۰۶:۰۵  - کد خبر:25688
   فرقه اهل حق
   14 تیر 1400  ساعت ۱۲:۳۶:۱۵  - کد خبر:25689
   مدخل علم منطق
   12 تیر 1400  ساعت ۰۹:۴۷:۱۶  - کد خبر:25659
   کلام اسلامی
   12 تیر 1400  ساعت ۰۹:۵۷:۲۴  - کد خبر:25660
   سرای جاودانه در سیمای نور
   12 تیر 1400  ساعت ۱۰:۰۹:۵۷  - کد خبر:25663
   آسیب های ادعایی حاکمیت دینی
   12 تیر 1400  ساعت ۱۰:۱۸:۲۴  - کد خبر:25665
   سبک زندگی بر مدار حیات رضوی
   12 تیر 1400  ساعت ۱۰:۲۷:۰۴  - کد خبر:25666